Informació privilegiada / Altra informació rellevant

Últimes actualitzacions

Acords Junta General Ordinària d´Accionistes 22-06-2022

Acord sobre obligacions convertibles 6M€ 30-05-2022

Convocatòria Junta General 21-05-2022

Informe sobre l'estructura organitzativa i de control intern 30-04-2022

Adquisició d'Ecolium Energia, S.A. 28-03-2022

Participacions significatives; Modificació comunicat 31-12 CEO 07-01-2022

Participacions significatives superiors al 5% 07-01-2022

Compra per part del CEO d´accions de Parlem en bloc 31-12-2021

Adquisició de Sistemes Telemàtics Integrals, S.L. 24-12-2021

Adquisició d´Infoself Group 16-12-2021

Presentació explicativa als inversors primer semestre 2021 28-10-2021

Compra branca d´activitat de Redpro24, S.L. 15-10-2021