Informació económica i financera

Informes financers semestrals i d´auditoria/revisions limitades 2021

Suplement DIIM

DIIM

Principals Magnituts Econòmiques

CCAA 2020 Consolidats