Informació privilegiada

Últimes actualitzacions

Convocatòria Junta General d'Accionistes 15-12-2022

Presentació explicativa als inversors primer semestre 2022 28-10-2022

Acords de la Junta General Ordinària d´Accionistes 22-06-2022

Acord sobre obligacions convertibles de €6M 30-05-2022

Adquisició d´Ecolium Energia, S.A. 28-03-2022

Participacions significatives superiors al 5% 31-12-2021

Compra per part del CEO d´accions de Parlem en bloc 31-12-2021

Adquisició de Sistemes Telemàtics Integrals, S.L. 24-12-2021

Adquisició d´Infoself Group 16-12-2021

Presentació explicativa als inversors primer semestre 2021 28-10-2021

Compra branca d´activitat de Redpro24, S.L. 15-10-2021

Nou accionista que supera el 5% 02-09-2021