Informació privilegiada

Últimes actualitzacions

Carta del President Executiu (Resultats primer semestre) - Ernest Pérez-Mas

Nomenament de nou Director General - Xavier Capellades

Magnituds de negoci - Primer semestre 2023

Carta del President 26-04-2023

Informe sobre l'estructura organitzativa i de control intern 26-04-2023

Presentació de resultats de l'any 2022 per a accionistes 26-04-2023

Actualització data de publicació de resultats 2022 29-03-2023

Publicació resultats 2022 i Q1 2023 22-03-2023

Ratificació Compra de Fibrotel 22-02-2023

Modificació estimació tancament exercici 2022 22-02-2023

Ampliació de Capital per compensacions de crèdit 22-02-2023

Sortida del Conseller Sr. Octavio Miguel Sánchez Laguna del Consell d´Administració 27-01-2023