Informació privilegiada / Altra informació rellevant

Últimes actualitzacions

Publicació resultats 2022 i Q1 2023 22-03-2023

Ratificació Compra de Fibrotel 22-02-2023

Modificació estimació tancament exercici 2022 22-02-2023

Ampliació de Capital per compensacions de crèdit 22-02-2023

Sortida del Conseller Sr. Octavio Miguel Sánchez Laguna del Consell d´Administració 27-01-2023

Participacions significatives superiors al 5% 10-01-2023

Acte de la Junta General d´Accionistes 15-12-2022

Adquisició de tres companyies 15-12-2022

Comunicat Sanció CNMC 06-12-2022

Convocatòria Junta General Accionistes 15-11-2022

Carta del President i estimació de tancament de l´exercici 2022 28-10-2022

Presentació resultats semestrals 28-10-2022