Informació privilegiada

Últimes actualitzacions

Comunicat Sanció CNMC 06-12-2022

Convocatòria Junta General Accionistes 15-11-2022

Carta del President i estimació de tancament de l´exercici 2022 28-10-2022

Presentació resultats semestrals 28-10-2022

Canvi de seu corporativa 23-08-2022

Participacions significatives superiors al 5% 06-07-2022

Acords Junta General Ordinària d´Accionistes 22-06-2022

Acord sobre obligacions convertibles 6M€ 30-05-2022

Convocatòria Junta General 21-05-2022

Informe sobre l'estructura organitzativa i de control intern 30-04-2022

Adquisició d'Ecolium Energia, S.A. 28-03-2022

Participacions significatives; Modificació comunicat 31-12 CEO 07-01-2022