● L’acord amb la gestora d’actius de capital risc s’ha dut a terme
mitjançant l’emissió d’obligacions convertibles a 7 euros per acció.

 

● L’objectiu de Parlem Telecom és esdevenir el gran grup de
telecomunicacions de Catalunya, amb presència a tot el territori i amb
una clara aposta per la proximitat vers el client.

 

● L’acord és ampliable fins als 7 M€ pels socis de la companyia, que
està a punt de complir un any de cotització al mercat BME Growth.

 

Barcelona, 30 de maig del 2022. – Parlem Telecom ha signat un acord
de finançament per un valor de 6 milions d’euros (6 M€) amb la gestora
d’actius de capital risc Inveready. L’objectiu de la companyia amb aquest
moviment és poder disposar de recursos suficients per seguir augmentant
el seu creixement inorgànic a través d’adquisicions que li permetin tenir
presència a tot el territori català i potenciar un dels seus principals atributs:
la proximitat vers el client. Parlem Telecom, que es vol consolidar com el
principal grup del sector “telco” a Catalunya, també contempla augmentar
el seu creixement orgànic gràcies a l’impuls proporcionat per aquest acord,
que s’ha dut a terme mitjançant l’emissió d’obligacions convertibles a un                       
preu de 7,00€ per acció. A més, l’acord és ampliable fins als 7 milions
d’euros (7 M€) pels socis de Parlem Telecom.
La companyia de telecomunicacions catalana, que el mes vinent complirà
un any de cotització al mercat borsari BME Growth, seguirà la mateixa línia
de creixement inorgànic dels últims mesos, en els quals ha adquirit Infoself,
una companyia que proporciona serveis de telecomunicacions,
connectivitat, ciberseguretat i solucions al núvol (cloud) a empreses, i
Ecolium Energia, una companyia centrada en la gestió de projectes
d’energia verda i d’autoconsum fotovoltaic.

Sobre Parlem Telecom
L’origen del Grup Parlem Telecom es remunta al 2014, any en el qual es va
fundar l’operadora de telecomunicacions Parlem Telecom, que actualment
ofereix serveis integrals de telecomunicacions, tant per a particulars com
per a empreses, des de Catalunya i en català amb un tracte de proximitat
al client. El Grup, que està presidit per Ernest Pérez-Mas, cotitza a la borsa
al mercat BME Growth i ha impulsat Parlem Ventures, una acceleradora de
startups tecnològiques. A més de Parlem Telecom, el Grup compta amb
altres empreses com Infoself o Aproop Telecom i ha creat la divisió Parlem
Energia arran de la compra d’Ecolium.
Amb seu al districte 22@ de Barcelona, Parlem Telecom és un Grup
innovador que desenvolupa projectes d’avantguarda vinculats a camps com
el 5G o la intel·ligència artificial. A més, ofereix múltiples solucions
tecnològiques innovadores a mida de les necessitats de cada empresa
mitjançant la línia de negoci Parlem Empreses i està executant un pla
d’obertura de botigues físiques a tot Catalunya. L’objectiu a llarg termini
del Grup Parlem Telecom és fomentar la implantació d’operadors regionals
de proximitat a altres territoris de parla catalana a Europa que s’adaptin a
la identitat social i cultural de cada zona. En aquest sentit, el 2021 va
llançar la mencionada operadora Aproop Telecom, que ofereix serveis
integrals de mòbil, internet i telefonia fixa de proximitat al País Valencià.